Chci pomáhat

 

Pomáhat těm, kteří to potřebují, je v silách nás všech. Existuje mnoho způsobů jak pomoci a mnoho těch, kteří to potřebují. Česká olympijská nadace je projekt zaměřený na děti a sport.

Finanční podpora

Česká olympijská nadace získává finanční prostředky pro poskytnutí cílené podpory

  • Z kapitálu vloženého profesionálními sportovci
  • Od partnerů Českého olympijského týmu
  • Z charitativních dražeb

Nabízíme zároveň možnost individuálních příspěvků na konto České olympijské nadace. Za finanční příspěvek v jakékoli výši děkujeme!

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 157457869/0300

STO PROCENT veškerých finančních prostředků, kterými Česká olympijská nadace disponuje, jde na přímou podporu sportovců. Náklady spojené s administrativou a chodem nadace kompletně hradí Český olympijský výbor.

Dobrovolnická činnost při plnění snů

Na zajištění akcí, kde Česká olympijská nadace plní důležitou část svého poslání- plní dětem jejich sportovní sny - je spolupráce s dobrovolníky nezbytná. Bez nich by to nešlo! 

Tým dobrovolníků České olympijské nadace zajišťuje akce, na kterých se podpořeným dětem plní sny. Organizuje setkávání dětí s jejich sportovními idoly, účastní se společných schůzek dobrovolníků a vnáší do chodu nadace nové nápady.

Jak se stát dobrovolníkem České olympijské nadace?

Pokud chceš s námi pomáhat ostatním, budeme se těšit! Stačí nás kontaktovat:

Email: con@olympic.cz
Telefon: + 420 725 789 742
Facebook: Česká olympijská nadace

Každý dobrovolník před zahájením spolupráce s Českou olympijskou nadací podepisuje „Kodex dobrovolníka“.

Tomáš Dostál, dobrovolník České olympijské nadace:
„Být dobrovolníkem v České olympijské nadaci pro mě znamená být u něčeho jedinečného. Je skvělé, že se olympijský výbor rozhodl využít svého jména ke smazání sociálních rozdílů v mládežnickém sportu. Jako dobrovolník jsem u toho, když se naše podpořené děti seznamují s elitními sportovci. Výraz v jejich tvářích při setkání s jejich idoly je právě jednou z věcí, která mě velmi naplňuje a zároveň je to i důkaz, že tato práce má smysl.”

Ke stažení

Děkujeme za umístění na vaše webové stránky a propagaci činnosti nadace.

Partneři