FAQ

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se podpory od České olympijské nadace. Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte a zeptejte se nás!

 • Můžu žádat o příspěvek opakovaně?

Ano, příspěvek ČON Vám může být přiznán jednou za rok. (Př. Pokud Vám byl příspěvek přiznán v září, další příspěvek Vám může být poskytnut nejdříve v kole, které bude v září dalšího roku). Proto sledujte naše webové stránky s termínem dalšího zasedání. Na příspěvek není právní nárok a nemusí Vám být přiznán, ač spadáte do skupiny, kterou nadace podporuje. O přidělení příspěvku rozhoduje komise na základě aktuálních finančních možností nadace.

 • Když už jsem o příspěvek jednou žádal/a musím znovu dokládat dokumenty týkající se sociální situace a potvrzení členství v klubu?

Ano, vždy je potřeba doložit aktuální sociální situaci, na základě které žádáte (s aktuálním datem), stejně jako aktuální potvrzení o členství v klubu.

 • Co když je v rodině více sportujících dětí?

Žádost o příspěvek ČON můžete podat pro každé sportující dítě ve věku 6 až 18 let. V tom případě je potřeba vyplnit žádost pro každé dítě zvlášť. (1 žádost = 1 dítě)

 • Co když mi nejdou s žádostí odeslat přílohy?

Pokud se Vám nedaří dokumenty odeslat spolu s žádostí, tak odešlete žádost bez dokumentů a dokumenty pošlete zvlášť na emailovou adresu con@olympic.cz a uveďte k jaké žádosti (jméno dítěte, zákonného zástupce a číslo žádosti) se dokumenty vztahují.

 • Vyplnil/a jsem elektronickou žádost, ale nemám možnost nahrát dokumenty do počítače, co mám dělat?

Pokud nemáte možnost převést papírové dokumenty do elektronické podoby (scan, fotka), zašlete je poštou na adresu České olympijské nadace (Benešovská 6, Praha 10, 101 00). Čitelně uveďte jméno dítěte, zákonného zástupce a číslo žádosti.

 • Vyplnil/a jsem žádost na webu, je to v pořádku, nebo musím žádost poslat také poštou?

Ne, pokud vyplníte žádost na webových stránkách, poštou ji neposílejte. Po úspěšném odeslání se objeví zpráva informující o odeslání a obdržíte také email do vaší schránky. Budete tak vědět, že odeslání žádosti bylo úspěšné.

 • Jak mám doložit potvrzení o členství v klubu?
 1. Scan licence, kde je uvedený klub a je patrná aktuálnost licence.
 2. Potvrzením z klubu, které Vám vydá trenér nebo organizační pracovník klubu.

Potvrzení musí obsahovat – jméno, příjmení a datum narození dítěte, sezónu, pro kterou se potvrzení vydává, čeho se dítě v klubu účastní (tréninky, soustředění, závody, atp.), datum, kdy se potvrzení vydává, razítko a podpis klubu.

 • Jak mám doložit svou sociální/životní situaci?

Přesné informace, jak lze sociální situaci dokládat naleznete v žádosti, když kliknete na odkaz s názvem „Povinné doklady k doložení sociální situace“, který je v části „Zdůvodnění žádosti“.

V dokumentu je možné zaškrtnout více bodů. Ke každému bodu, který zaškrtnete, doložte požadované dokumenty. Na nedoloženou položku nebude brán zřetel. Pokud nedoložíte Vaši sociální situaci, žádost je neplatná.

 • Na co všechno si mohu požádat?

Příspěvek lze získat na členské poplatky v oddíle, soustředění, sportovní kempy, závody, na nákup sportovního vybavení a výstroje.

 •  Mohu z vašeho příspěvku čerpat peníze na cesty na tréninky či zápasy?

Ne, příspěvek nelze čerpat na pohonné hmoty ani jiné cestovní náklady.

 • Je potřeba dokládat výkonnost dítěte při podávání žádosti?

Ne, výkonnost není třeba dokládat. Nadace podporuje děti bez ohledu na to, jak jsou ve sportu dobří. Nezáleží přeci na talentu, ale na chuti sportovat.

 • Kdy mi budou peníze poslány?

Pokud bude Vaše žádost komisí schválena, emailem Vám bude zasláno „Rozhodnutí o získání podpory“ včetně její výše a „Uznatelných nákladů“ (s uvedením na co všechno lze příspěvek čerpat včetně data do kdy je potřeba doložit doklady na využité peníze). Toto Rozhodnutí je potřeba podepsat a poslat poštou zpět na adresu ČON (Benešovská 6, Praha 10, 101 00). Jakmile obdržíme podepsané rozhodnutí a číslo Vašeho účtu, budou peníze v nejkratší možné době poukázány na účet.

 • Musím s nákupem vybavení počkat, až když budu mít od vás peníze?

Ne, nemusíte, ale doklady nesmí být staršího data než 3 měsíce před podáním žádosti. Pozor také na možnost zamítnutí Vaší žádosti a nepřidělení příspěvku.

 • Do kdy musím doložit doklady za přidělený příspěvek?

Datum doložení dokladů je uvedený v souboru „Uznatelné náklady“, který Vám bude zaslán společně s „Rozhodnutím o získání podpory“.

Dobu lze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě prodloužit.

 • Je možné zažádat o příspěvek, když dítě chodí na sportovní kroužek do DDM nebo Sokola?

Ano, je možné žádat na sportovní kroužek i při DDM a TJ Sokol. Je potřeba, aby se jednalo o pravidelnou sportovní aktivitu v rámci organizace.

 • Jak mám dokládat využití peněz?

- Dokládat můžete účtenky, faktury, daňové doklady, potvrzení o zaplacení. Na faktuře či daňovém dokladu by mělo být jméno a datum narození dítěte, razítko a podpis toho, kdo doklad vystavil.

- NELZE dokládat výpis z bankovního účtu!

Partneři