Webový formulář


Údaje o zákonném zástupci

Jméno *
Příjmení *
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Údaje o dítěti

Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Den: Měsíc: Rok:
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Hlavní sport, kterému se věnuje, je registrovaný člen (vyberte):*

Případně další sport, kterému se jako registrovaný člen věnuje (není povinné):

Údaje o sportovním zařízení

Těl. jednota / Sportovní klub, org. / název kroužku *
Jméno trenéra *
Kontakt na trenéra (telefon) *
Kontakt na trenéra (e-mail) *
Webové stránky sportovní organizace *
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON. * (maximální velikost přílohy: 10 MB)

Zdůvodnění žádosti (zatrhněte Vaši odpověď)

Povinné doklady k doložení sociální situace

Jiný důvod
Okopírované/naskenované dokumenty, které potvrzují Vaší sociální situaci odešlete spolu s žádostí, emailem nebo na adresu ČON. *
(maximální velikost jedné přílohy: 10 MB)

Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek. Uveďte podrobněji jaká je Vaše situace. *

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) dotací. *

Např:

Členské příspěvky (pozor, příspěvek Vám může být přiznán jednou ročně): 3500Kč
Sportovní vybavení a výstroj (tenisová raketa, brusle, oddílový dres, kostým atd.) 3000Kč
Sportovní kemp, soustředění 4000Kč

Výše žádaného příspěvku *

Sportovní přání

Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich sportovní přání. Napište nám, s kým by se Váš sportovec chtěl potkat, co by si přál zažít nebo co je jeho největší sportovní sen. My se mu pokusíme přání splnit.

Kde jste se o ČON dozvěděli? *(Pokud víte, že je nějak spjatý/á s ČON, napište jeho/její jméno.)(Napište jeho jméno)
 Upoutávka
 Pořad


(Název pořadu)(Které?) Webové stránky ČON
 Facebook
 Jiné


(Jaké?)(Jaká stanice?)(Jaké?)
Odesláním žádosti o podporu prohlašujete, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, že jste se seznámil/a s podmínkami a Zásadami pro poskytování podpory v rámci České olympijské nadace a s Informací o zpracování osobních údajů. Odesláním žádosti udělujete ČOV svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte. Odesláním žádosti o podporu berete zároveň na vědomí, že na poskytnutí podpory není právní nárok a že o podporu lze žádat pouze jednou za rok.
 Ano, souhlasím s podmínkami pro udělení podpory ČON
* Povinné pole