O projektu

Česká olympijská nadace

Projekt Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Patrony projektu jsou olympijští medailisté z Vancouveru, Londýna, Soči a Rio de Janeira. Prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. Sport nesmí být výsadou bohatých. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Koho podporujeme?

Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu a výkonnosti dítěte, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci.

Na co přispíváme?

Vždy jen na konkrétní věci – sportovní vybavení, členské příspěvky, sportovní kurzy, kroužky a soustředění.

Na co nepřispíváme?

Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. Nepodporujeme celé týmy a družstva.

Kolik peněz přidělujeme?

O konkrétní přidělené částce rozhoduje vždy komise České olympijské nadace. Rozhodujeme se podle konkrétních okolností a situace žadatele a podle finančních možností nadace.

Jak je nadace financována?

  • Prvotním vkladem českých sportovců – medailistů z Londýna a Vancouveru
  • Příspěvky partnerů Českého olympijského týmu
  • Výtěžky charitativních dražeb
  • Příspěvky individuálních dárců

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?

Komise nadace, ve které zasedají tváře nadace – olympijští medailisté – a zástupci olympijského výboru.

Komise se schází jednou za tři měsíce, poprvé v lednu 2013. Usnášeníschopná je vždy, zasedají-li alespoň tři členové, z nichž alespoň jeden musí být zástupce ČOV.

Jak lze o peníze zažádat?

Zájemci vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách, jehož součástí je doložení sociální situace žadatele.

Jaká část prostředků jde na dobrou věc?

Sto procent!  Administrativní náklady kompletně hradí ČOV. Podpora je tedy maximálně efektivní.

Řekli o nás

Podívejte se, co o nás řekli známí čeští olympionici.

 

cnsn-logo

Projekt Česká olympijská nadace je součástí České nadace sportovní reprezentace.

Partneři