Potřebuji pomoc


Údaje o zákonném zástupci

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště (ulice, č.p., město) *
Telefon *
E-mail *

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení *
Datum narození *
Adresa bydliště (ulice, č.p., město) *
Sport, kterému se věnuje *

Údaje o sportovním zařízení

Tělových. jednota / Sportovní klub, organizace / název kroužku *
Jméno trenéra *
Kontakt na trenéra (telefon, e-mail) *
Webové stránky / kontakt na sportovní organizaci *
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON

Zdůvodnění žádosti (zakroužkujte Vaši odpověď)

Žádám o příspěvek z důvodu *

Jiný důvod
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje Vaší soc. situaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON.

Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek, jaká je Vaše situace. *

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) finanční dotací. Jednotlivé položky podpory je třeba následně doložit příslušnými doklady. *

Např:

členské příspěvky navštěvovaného sportovního oddílu na půl roku 2000Kč
sportovní vybavení (tenisová raketa, brusle, florbalová hůl,…) 2500Kč
sportovní výstroj (příspěvek na oddílový dres, plavky, kostým,…) 1500Kč
sportovní kempy, soustředění 3000Kč

Výše žádaného příspěvku *

Sportovní přání

Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich přání. Napište nám, co byste si přáli zažít, nebo s kým byste se chtěli potkat a my se pokusíme ve spolupráci s patrony Vaše přání splnit.
 ano Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Seznámil jsem se s podmínkami udělování podpory České olympijské nadace a souhlasím s nimi a se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí, že na přidělení příspěvku není právní nárok. O příspěvek lze žádat opakovaně 1x ročně.*
* Povinné pole
Zásady pro poskytování podpory Ke stažení Formulář "Potřebuji pomoc" Ke stažení