Potřebuji pomoc

 

  • Uzávěrka žádostí o finanční příspěvek pro aktuální 17. kolo je 5. března 2017, do této doby můžete zasílat vyplněné žádosti spolu s požadovanými dokumenty, buď skrze webový formulář na našich stránkách nebo poštou na adresu ČOV. Všechny žádosti zaslané po termínu budou automaticky přeřazeny do následujícího 18. kola, o kterém se bude rozhodovat v červnu 2017.
  • Poslední zasedání komise ČON se uskutečnilo 15. prosince 2016. Nejbližší zasedání komise ČON se uskuteční v březnu 2017. Komise bude rozhodovat o podpoře nových žadatelů.
  • O příspěvek můžete žádat jednou za rok.

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od České olympijské nadace (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podpory.

1. Pomocí webového formuláře (jako přílohy k žádosti přiložte potvrzení členství dítěte v klubu a doložení Vaší sociální situace)

2. Pomocí tištěného formuláře (vyplněný formulář, s potvrzením členství dítěte v klubu a doložením Vaší sociální situace, zašlete na adresu nadace, kterou najdete ZDE).

 


Údaje o zákonném zástupci

Jméno a příjmení *
Adresa bydliště (ulice, č.p., město) *
Telefon *
E-mail *

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení *
Datum narození *
Adresa bydliště (ulice, č.p., město) *
Sport, kterému se věnuje *

Údaje o sportovním zařízení

Těl. jednota / Sportovní klub, org. / název kroužku *
Jméno trenéra *
Kontakt na trenéra (telefon, e-mail) *
Web / Kontakt na sportovní organizaci *
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON

Zdůvodnění žádosti (zakroužkujte Vaši odpověď)

Žádám o příspěvek z důvodu *

Jiný důvod
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje Vaší soc. situaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON.

Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek, jaká je Vaše situace. *

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) finanční dotací. Jednotlivé položky podpory je třeba následně doložit příslušnými doklady. *

Např:

členské příspěvky navštěvovaného sportovního oddílu na půl roku 2000Kč
sportovní vybavení (tenisová raketa, brusle, florbalová hůl,…) 2500Kč
sportovní výstroj (příspěvek na oddílový dres, plavky, kostým,…) 1500Kč
sportovní kempy, soustředění 3000Kč

Výše žádaného příspěvku *

Sportovní přání

Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich přání. Napište nám, co byste si přáli zažít, nebo s kým byste se chtěli potkat a my se pokusíme ve spolupráci s patrony Vaše přání splnit.
 ano Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Seznámil jsem se s podmínkami udělování podpory České olympijské nadace a souhlasím s nimi a se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí, že na přidělení příspěvku není právní nárok. O příspěvek lze žádat opakovaně 1x ročně.*
* Povinné pole

 

 

Partneři