Potřebuji pomoc

 

  • Uzávěrka žádostí o finanční příspěvek pro aktuální 18. kolo je 4. června 2017, do této doby můžete zasílat vyplněné žádosti spolu s požadovanými dokumenty, buď skrze webový formulář na našich stránkách, nebo poštou na adresu ČOV. Všechny žádosti zaslané po termínu budou automaticky přeřazeny do následujícího 19. kola, o kterém se bude rozhodovat v září 2017. Žádosti lze zasílat tedy průběžně během celého roku.
  • Zasedání komise ČON, která rozhoduje o udělení podpory žadatelům, probíhá jednou za tři měsíce.
  • O příspěvek můžete žádat jednou za rok.

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od České olympijské nadace (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podpory.

1. Pomocí webového formuláře (jako přílohy k žádosti přiložte potvrzení členství dítěte v klubu a doložení Vaší sociální situace)

2. Pomocí tištěného formuláře (vyplněný formulář, s potvrzením členství dítěte v klubu a doložením Vaší sociální situace, zašlete na adresu nadace, kterou najdete ZDE).

 


Údaje o zákonném zástupci

Jméno *
Příjmení *
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Údaje o dítěti

Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Sport, kterému se věnuje *

Údaje o sportovním zařízení

Těl. jednota / Sportovní klub, org. / název kroužku *
Jméno trenéra *
Kontakt na trenéra (telefon, e-mail) *
Web / Kontakt na sportovní organizaci *
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON

Zdůvodnění žádosti (zatrhněte Vaši odpověď)

Povinné doklady k doložení sociální situace

Jiný důvod
Okopírované/naskenované dokumenty, které potvrzují Vaší sociální situaci odešlete spolu s žádostí, emailem nebo na adresu ČON. *

Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek. Uveďte podrobněji jaká je Vaše situace. *

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) dotací. *

Např:

Členské příspěvky (pozor, příspěvek Vám může být přiznán jednou ročně): 3500Kč
Sportovní vybavení a výstroj (tenisová raketa, brusle, oddílový dres, kostým atd.) 3000Kč
Sportovní kemp, soustředění 4000Kč

Výše žádaného příspěvku *

Sportovní přání

Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich sportovní přání. Napište nám, s kým by se Váš sportovec chtěl potkat, co by si přál zažít nebo co je jeho největší sportovní sen. My se mu pokusíme přání splnit.

Kde jste se o ČON dozvěděli? *(Pokud víte, že je nějak spjatý s ČON, napište jeho/její jméno)(Napište jeho jméno)
 Upoutávka
 Pořad


(Název pořadu)(Které?) Webové stránky ČON
 Facebook
 Jiné


(Jaké?)(Jaká stanice?)(Jaké?)
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Seznámil jsem se s podmínkami udělování podpory České olympijské nadace a souhlasím s nimi a se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí, že na přidělení příspěvku není právní nárok. O příspěvek lze žádat opakovaně 1x ročně.*
 Ano, souhlasím s podmínkami pro udělení podpory ČON
* Povinné pole

 

 

Partneři