Potřebuji pomoc

 

  • Uzávěrka žádostí o finanční příspěvek pro aktuální 22. kolo je 3. června 2018, do této doby můžete zasílat vyplněné žádosti spolu s požadovanými dokumenty, buď skrze webový formulář na našich stránkách (upřednostněte, pokud je to možné), nebo poštou na adresu ČOV (pokud nemáte možnost online odeslání). Všechny žádosti zaslané po termínu budou automaticky přeřazeny do následujícího 23. kola, o kterém se bude rozhodovat v září 2018. Žádosti lze zasílat tedy průběžně během celého roku.
  • Zasedání komise ČON, která rozhoduje o udělení podpory jednotlivým žadatelům, probíhá jednou za tři měsíce.
  • Příspěvek Vám můžete být přidělen jednou za rok.

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od České olympijské nadace (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podpory.

1. Pomocí webového formuláře (jako přílohu k žádosti přiložíte potvrzení členství dítěte v klubu a doložení Vaší sociální situace). Online zaslané žádosti usnadní a urychlí jejich zpracování. Pokud máte možnost, volte tuto variantu podání žádosti. Požadovanou přílohu k žádosti lze případně zaslat poštou v tištěné podobě (v případě, že nelze připojit jejich scan k online žádosti). Nezapomeňte připsat jméno, datum narození a bydliště k identifikaci.

2. Pomocí tištěného formuláře (vyplněný formulář ČITELNÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM, s potvrzením členství dítěte v klubu a doložením Vaší sociální situace, zašlete na adresu nadace, kterou najdete ZDE).

 


Údaje o zákonném zástupci

Jméno *
Příjmení *
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Údaje o dítěti

Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Den: Měsíc: Rok:
Ulice *
Číslo popisné *
Obec *
PSČ *
Sport, kterému se věnuje *

Údaje o sportovním zařízení

Těl. jednota / Sportovní klub, org. / název kroužku *
Jméno trenéra *
Kontakt na trenéra (telefon) *
Kontakt na trenéra (e-mail) *
Webové stránky sportovní organizace *
Okopírovaný/naskenovaný dokument, který potvrzuje členství v klubu/sportovní organizaci, odešlete spolu s žádostí e-mailem nebo na adresu ČON. * (maximální velikost přílohy: 10 MB)

Zdůvodnění žádosti (zatrhněte Vaši odpověď)

Povinné doklady k doložení sociální situace

Jiný důvod
Okopírované/naskenované dokumenty, které potvrzují Vaší sociální situaci odešlete spolu s žádostí, emailem nebo na adresu ČON. *
(maximální velikost jedné přílohy: 10 MB)

Popište důvod podpory. Z jakého důvodu žádáte o finanční příspěvek. Uveďte podrobněji jaká je Vaše situace. *

Rozepište podrobně předmět podpory s přesnou (doložitelnou) dotací. *

Např:

Členské příspěvky (pozor, příspěvek Vám může být přiznán jednou ročně): 3500Kč
Sportovní vybavení a výstroj (tenisová raketa, brusle, oddílový dres, kostým atd.) 3000Kč
Sportovní kemp, soustředění 4000Kč

Výše žádaného příspěvku *

Sportovní přání

Cílem projektu není jen finančně přispět, ale také splnit mladým sportovcům jejich sportovní přání. Napište nám, s kým by se Váš sportovec chtěl potkat, co by si přál zažít nebo co je jeho největší sportovní sen. My se mu pokusíme přání splnit.

Kde jste se o ČON dozvěděli? *(Pokud víte, že je nějak spjatý/á s ČON, napište jeho/její jméno.)(Napište jeho jméno)
 Upoutávka
 Pořad


(Název pořadu)(Které?) Webové stránky ČON
 Facebook
 Jiné


(Jaké?)(Jaká stanice?)(Jaké?)
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Seznámil jsem se s podmínkami udělování podpory České olympijské nadace a souhlasím s nimi a se zpracováním osobních údajů. Beru na vědomí, že na přidělení příspěvku není právní nárok. O příspěvek lze žádat opakovaně 1x ročně.*
 Ano, souhlasím s podmínkami pro udělení podpory ČON
* Povinné pole

 

 

Partneři